ស៊ីអែន៥២០ ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅស្វ័យប្រវត្ដិ - CN520 Non-Contact Forehead Infrared Thermometer
(4.4)
9 评价 40 订单

US $0.10 / 个
15
New

数量
13 可用的
交货选项
#03, St.600, 万谷二分区,堆谷区, 金边市 069430222
改变
运入 金边市 通过 Emall Express
$ 1.50
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证
1. ត្រឹមត្រូវ និង រហ័ស
2. សុវត្ថិភាពនិង មិនទំនាក់ទំនង
3. ការវាស់វែងដោយប៊ូតុងមួយ សាមញ្ញ និង រហ័ស
4. អំពូល Backlight និងសំឡេងរោទិ៍ពីរ
5. រក្សាទុកការវាស់វែងរហូតដល់ 50 ប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពរាងកាយ
6. ការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអាចលៃតម្រូវបាន។

 
1. Accurate and quick.
2. Safe and non-contact.
3. One-button measurement, simple and quick.
4. Backlight and voice dual alarm.
5. Store up to 50 measurements compare body temperature changes. 
6. Parameters setting is adjustable.
 
បម្រាម
1. រក្សាឱ្យឆ្ងាយពីភ្លើង
2.ទុកឲ្យឆ្ងាយពីកូនក្មេង
3. ទៅជួបគ្រូពេទ្យប្រសិនបើចាំបាច់។
 
Warm Tips
1. Keep away from fire.
2. Keep away from children.
3. See doctor if necessary.
 

顾客评价 (9)

5 星
77.78%
4 星
11.11%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
11.11%
4.4 / 5

所有星 图片(1) 从()

close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image