ឧបករណ៍បញ្ចេញសារធាតុរាវស្វ័យប្រវត្ដិ - Sensor Soap Dispenser Touch Free
(5.0)
3 Reviews 19 Orders

US $0.10 / Bottle
14
New

Quantity
44 Available
Delivery Options
500, Phsar Daeum Thkov,Chamkar Mon, Phnom Penh 015 682 682
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.00
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee
សេចក្តីណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព
1. សូមរក្សាទុកកន្លែងដែលស្អាត។ ជូតសម្អាតតួដបជាប្រចាំ ដើម្បីជៀសវាងការច្រេសចាប់ អាចប្រើបានរយៈពេលយូរ
2. រក្សាទុកសៀវភៅណែនាំនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត
3. កុំបញ្ចេញអេឡិចត្រូនិចក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ កុំព្យាយាមជួសជុលវា។
4. កុំលាងវា។ ជូតសម្អាតដោយក្រណាត់សើម។
5. ជៀសវាងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បន្ទះអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។
 
Safety Instructions 
1. Please keep the surface of the unit Clean. Wipe the body with mop regularly to avoid long-term corrosion upon the unit.
2. Store manual in a safe place for future reference. 
3. Do not expose electronics under any circumstances do not attempt to repair the unit.
4. Do not wash the dispenser. Wipe clean with a damp cloth.
5. Avoid direct sunlight to the infrared panel.

Customer Reviews (3)

5 Stars
100%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
5.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image