ឈុតតុបាយ លក្ខណៈគ្រួសារ
(0.0)
0 评价 0 订单

US $620.00
0
New

颜色: 请选择 颜色.
尺寸: 请选择 尺寸.
130*0.75mm
150*0.75mm
数量
0 可用的
交货选项
ផ្លូវហានណូយ, 德他拉分区,森速区, 金边市 012860800
改变
运入 金边市 通过 Furnistyle Furniture
$ 10.00
预计交货: 1-2 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

ឈុតតុបាយ ផ្ទៃថ្មម៉ាប់ជើងដែក
ទំហំ 150cm x 0,75cm
សាកសម សម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារ និងហាងបាយ
 តម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកចុច Like  Share Page និងអតិថិជនដែលចង់បោះដុំយកទៅលក់បន្ត
 012 860 800/087 860 800
ហាងហ្វូនីស្ដាយ មានលក់សម្ភារ:គ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទ នឹងទទួលកម៉្មង់កាត់គ្រប់ខ្នាត

顾客评价 (0)

5 星
0%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
0.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

没有反馈
close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image