១៤ វិធីធ្វើឲ្យអាយុវែង
(5.0)
1 评价 2 订单

US $3.00 / 书
0
New

数量
4 可用的
交货选项
500, 百色河分区,桑园区, 金边市 0125757780
改变
运入 金边市 通过 Emall Express
$ 1.50
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

ការយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតក្នុងទីនេះមានន័យថា ការថែទាំទាំងសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ដែលចាំ​បាច់​ត្រូវ​មាន​ ទិន្ន​ន័យ​ផ្នែក​ចំណេះ​ដឹង​ យក​មក​អនុវត្ត​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​និង​សមាជិក​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ផងដែរ។

 

នេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យក្រុមបោះពុម្ពផ្សាយ ម៉ាញប៊ុក្សយើបានស្រាវជ្រាវរកទិន្នន័យ ដែលរៀបចំឡើង​ដោយ​បណ្តា​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ​​នៃ​មន្ទី​ពេទ្យ​ សិរិរ៉ាត​ ប្រទេស​ថៃ​ ដើម្បី​យក​មក​បក​ប្រែ​ សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​បង​ប្អូន​ជន​រួម​ជាតិ​ដែល​អាច​នឹង​ត្រូវ​ការ​ទិន្ន​ន័យ​ប្រ​ភេទ​នេះ​ជា​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ថែ​រក្សា​សុខភាព។


សៀវភៅ ១៤ វិធីធ្វើឲ្យអាយុវែង បានប្រមូលផ្តុំឡើងនូវចំណេះដឹងដ៏ច្រើនសម្រាប់ លោកអ្នក និង​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ចាស់ៗ​ដែល​គួរ​យល់​ដឹង​ពី​វិធី​ថែ​ទាំ​សុខភាព ដូចជា... ការ​ទទួល​ទាន ការ​ធ្វើ​លំហាត់​ប្រាណ និង​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ជម្ងឺ​ផ្សេងៗ​ជាដើម។​

顾客评价 (1)

5 星
100%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
5.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image