តែម្រុំទិព្វធម្មជាតិ
(0.0)
0 评价 0 订单

US $5.00 / 1包
0

数量
10 可用的
交货选项
ផ្ទះ២២១ផ្លូវលំ, 宋仁枳二分区,棉芷区, 金边市 015558105
改变
运入 金边市 通过 XK Conner Shop
$ 1.50
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

តែម្រុំទិព្វធម្មជាតិ សំរាប់ឆុងជាមួយទឹកក្តៅ 

_ជួយរំលាយខ្លាញ់រំបេះដូង 
_ជួយរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះ និងខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាម
 _ជួយការពារពីកាឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ 
   ដែលនាំឲ្យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល 
_ផឹកតែរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពល្អ ៕

1កញ្ចប់  មាន 40កញ្ចប់តូចៗ

顾客评价 (0)

5 星
0%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
0.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

没有反馈

店铺类别

close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image