តែស្លឹកគ្រៃទិព្វធម្មជាតិ Lemon grass Tea
(0.0)
0 评价 0 订单

US $5.00 / 1包
0

数量
10 可用的
交货选项
ផ្ទះ២២១ផ្លូវលំ, 宋仁枳二分区,棉芷区, 金边市 015558105
改变
运入 金边市 通过 XK Conner Shop
$ 2.00
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

  តែស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិ សម្រាប់ឆុងជាមួយទឹកក្ដៅ

មានគុណប្រយោជន៍ៈ
-ជួយបំបាត់ឈឺសន្លាក់ ឈឺចុករោយចង្កេះ
-ជួយរំលាយខ្លាញ់ និងសំរកក្បាយពោះ
-ជួយបន្សាបជាតិពុល​ និង លាងសំអាតតមរងនោម
-ជួយរក្សាកម្រិត កូរ៉េស្តេរ៉ូល 

ប្រភេទ តែ ១កញ្ចក់ធំ/៤០កញ្ចក់តូច

顾客评价 (0)

5 星
0%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
0.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

没有反馈

店铺类别

close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image