ដឺ ផៅវ័រ
(0.0)
0 Reviews 0 Orders

US $4.75 / Book
0
New

Quantity
5 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

 សៀវភៅ "ដឺផៅវ័រ" ដែលប្រិយមិត្តអ្នកអានកំពុងកាន់នៅនឹងដៃនេះជាស្នាដៃទី២ របស់ អ្នកនិពន្ធដ៏ល្បី

ល្បាញម្នាក់របស់អូស្ត្រាលី គឺ រ៉នដា បឺន និងជាស្នាដៃបន្តពីសៀវភៅ ដឺស៊ីក្រេត ដែលបច្ចុប្បន្ននេះលក់ដាច់បាន

១៩ លានក្បាល ជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី ៥៧ ក្នុងបណ្តាសៀវភៅលក់ដាច់បំផុតលើពិភពលោក។

            ខ្លឹមសារនៃសៀវភៅ ដឺផៅវ័រ ដែលទោះជាប្រិយមិត្តបានអាន ដឺស៊ីក្រេត ពីមុនឬមួយមិនទាន់បានអាន

ក៏នៅតែអាចស្វែងយល់ពីទិន្នន័យ "អាថ៌កំបាំង" ដែលមានសារប្រយោជន៍ និងជាពិសេសគឺអ្វីដែលប្រិយមិត្តអាច

មិនធ្លាប់ចាប់ភ្លឺកថា តាមពិត យើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានថាមពលអាថ៍កំបាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នា ប៉ុន្តែខុសគ្នានៅត្

រង់ថា តើយើងអាចយកថាមពលនោះមកប្រើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងដូចម្តេច?

            យើងខ្ញុំ រួមទាំងក្រុមសហការីក្រុមបណ្ណាធិការរបស់ម៉ាញប៊ុក្សទាំងអស់ បានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយ

និងសតិបញ្ញា ដើម្បីបកប្រែនិងរៀប​ចំសៀវភៅ ដឺផៅវ័រ មួយនេះ ឲ្យបានសម្រេចជារូបរាងឡើងដើម្បីបំពេញតាម

ក្តីទន្ទឹងរង់ចាំពីប្រិយមិត្តជាច្រើន ដែលតែងទទូចសួរមកកាន់ក្រុមសៀវភៅម៉ាញម៊ុក្សយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា

សៀវភៅមួយនេះ ពិតជាមិនធ្វើឲ្យប្រិយមត្ត អ្នកអានខកបំណងឡើយ។

            សូមអរគុណដល់អស់លោកប្រិយមិត្តអ្នកអាន ដែលបានជួយគាំទ្រយើងខ្ញុំ ដល់ក្រុមសហការី ម៉ាញប៊ុក្ស

ទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងប្រែង ដល់ រ៉នដា បឺន និងដល់ចក្រវាលដែលផ្តល់ទិន្នន័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យ

បងប្អូនជនជាតិកម្ពុជាយើងបានជ្រូតជ្រាបព្រមៗគ្នាជាមួយនឹងប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។

Customer Reviews (0)

5 Stars
0%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
0.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

No feedbacks
close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image