វិធានការចាត់ការលើភាពតានតឹងសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ
(0.0)
0 Reviews 0 Orders

US $3.50 / Book
0
New

Quantity
5 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

សៀវភៅដ៌តូចស្តើង តែប្រកបដោយខ្លឹមសារចំៗសុីជម្រៅមួយក្បាលនេះជាកូនសៀវភៅមួយក្បាលដែលក្រុមការងារ Mind Books យើងខ្ញុំបានរៀបរៀងនិងបកប្រែចេញពីក្រុមសៀវភៅដៃគូរបស់ Havard Business School ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សនិស្សិត អ្នកធ្វើការនិងអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលអាចដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់ដាស់តឿនសតិ  ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងអាចប្រើនៅគ្រប់ស្ថានការណ៍និងគ្រប់ទីកន្លែង។

ខ្លឺមសារនៅក្នុងកូនសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ពិតជាអាចនាំយកទៅប្រតិបត្តិចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយ និងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តព្រមទាំងមានគំរូសម្រាប់ពិសោធន៍ខ្លួនឯង និងគំរូពីជីវិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។

សម្រាប់បុគ្គលដែលទើបបោះជំហានចូលក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រង និងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនោះ ចាំបាច់ជាខ្លាំងក្នុងការមានកូនសៀវភៅអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

Customer Reviews (0)

5 Stars
0%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
0.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

No feedbacks
close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image