សំនួនវោហារក្នុងពិភពយុទ្ធគុណចិន
(0.0)
0 Reviews 0 Orders

US $4.00 / Book
0
New

Quantity
5 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

 ទាំងក្នុងរឿងប្រលោមលោក និងភាពយន្តយុទ្ធសិល្ប៍ចិន គឺជាទីពេញនិយមយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងនៅ​ក្នុង​និង
​ក្រៅ​ប្រទេស។ នៅក្នុងនោះមានសំនួនវោហារផ្ដោះផ្ដងជាច្រើន បង្ហាញទាំងផ្លូវល្អនិងមិនល្អ។ ទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពី
បណ្ដាអ្នកគុននិយមមានទាំងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់នៅឡូកឡំគ្នា ដែលធ្វើឲ្យពិភពគុនមានទាំងក្ដីស្រឡាញ់និង
គំនុំគុំកួន រាប់ថាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទូទាំងលោកយើងនេះ។

            ប្រទេសកម្ពុជាយើង ក៏ជាប្រទេសមួយដែលមហាជនសុទ្ធតែធ្លាប់អាន ធ្លាប់ទស្សនាប្រលោមលោក និងភាព-
យន្ដចិនយ៉ាងជក់ចិត្ត ទើបយើងខ្ញុំយល់ឃើញថា សមគួរនឹងយកសំនួនវោហារទាំងនោះមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តតាម
រយៈសៀវភៅ "សំនួនវោហារក្នុងពិភពយុទ្ធគុនចិន" ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយតាំងពីអក្សរដើម អក្សរ ភិន អ៊ិន (Pin Yin)
រួមទាំងសំនួនប្រែជាភាសាខ្មែរនិងពាក្យអធិប្បាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យលោកអ្នកកាន់តែយល់ខ្លឹមសារបានយ៉ាងច្បាស់។

            យើងខ្ញុំជឿថា សំនួនវោហារទាំងនេះសុទ្ធតែមានបង្កប់អត្ថន័យដាស់តឿន ផ្ដល់ជាគតិល្អៗ ជួយដល់ការត្រិះ
រិះពិចារណារបស់យើង ដែលរាប់ថាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរស់នៅទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងសង្គម។ ហេតុនេះការ
ចំណាយពេលអានសៀវភៅពិតជាមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកបំណងឡើយ។

Customer Reviews (0)

5 Stars
0%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
0.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

No feedbacks
close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image