រឿងតូចតាច អត្ថន័យធំធេង
(0.0)
0 Reviews 0 Orders

US $4.75 / Book
0
New

Quantity
5 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

រឿងតូចតាច

អារម្ភកថា

        លោកអ្នកពិតជាធ្លាប់ជួបនឹងរឿងបន្តិចបន្តួចពីមិត្តដ៏ល្អម្នាក់...

        ស្តាប់ហើយ ហាក់ដូចជាបានទទួលរង្វាន់ដ៏ធំធេងពីរឿងទាំងនោះ។

        រឿងនីមួយៗបានពញ្ញាក់អារម្មណ៍របស់អ្នកតាមបែបផ្សេងៗគ្នា។ រឿងខ្លះធ្វើឱ្យញញឹមញែម សើចស​ប្បាយ ហូរទឹកភ្នែក កក់ក្តៅ ឬដុតបញ្ឆេះឱ្យកើតមានគំនិតថ្មីៗផងដែរ។

        នរណាក៏ចង់ស្តាប់រឿងល្អៗបែបនេះដែរ តែមិត្តល្អឬចង្វាក់ពេលដែលនឹងបានស្តាប់រឿងល្អៗបែបនេះ ក៏ពុំមែនជារឿងរកបានដោយងាយនោះដែរ។ ហេតុនេះទើបយើងខ្ញុំសូមនាំយកមកបង្ហាញជូនតាមរយៈសៀវភៅនេះ ដើម្បីឱ្យអស់លោកអ្នកអានបានស្តាប់រឿងទាំងនោះ ដែលនឹងក្លាយមកជាមិត្តល្អក្នុងរៀបរាប់ រឿងតូចតាច អន្ថន័យធំធេង  ឱ្យលោកអ្នកបានជ្រួតជ្រាប      ជក់ចិត្តនៅគ្រប់

ខណៈពេលដែលបានអាន។

        ពេលបានទទួលអ្វីល្អៗដូច្នេះហើយ យើងជឿថាលោកអ្នកពិតជាមិនទុកចិត្តអានតែម្នាក់ឯងនោះទេ តែនឹងផ្ទេរបន្តបំណងល្អរបស់ខ្លួនទៅឱ្យមិត្តភក្តិ

សម្លាញ់ដទៃទៀត ដើម្បីឱ្យពួកគេមានចង្វាក់ពេលល្អៗពីការអានសៀវភៅនេះរួមជាមួយរូបអ្នកផងដែរ។

        ក្រៅពីនេះ សូមកុំភ្លេចក្រេបយកបង្អែមជីវិតពីសៀវភៅផ្សេងៗរបស់ម៉ាញ

ប៊ុក្ស ដែលមានចេញរួចហើយដូចជា និទានវិញ្ញាណទិព្វ ប្រាជ្ញាជីវិត ឫពិភពរឿងប្លែក ឬអ្វីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលយើងខ្ញុំបានសម្រិតសម្រាំងជូនលោកអ្នក និងដែលយើងខ្ញុំជឿថា លោកអ្នកពិតជាមិនខកបំណងឡើយ។

សូមអរគុណ!​

                                    ដោយបំណងល្អ

                                             គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ភផ្សាយ ម៉ាញប៊ុក្ស

Customer Reviews (0)

5 Stars
0%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
0.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

No feedbacks
close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image