បទបញ្ញត្តិដែក 17ប្រការ ដើម្បីសាងធីមវើកដ៏ល្អ
(0.0)
0 Reviews 0 Orders

US $5.00 / Book
0
New

Quantity
5 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង  ការធ្វើការជាក្រុមតាមបែបធីមវើក អាចពុំមែនជាអ្វីដែលថ្មីនោះទេ  សូម្បីតែ
ការកសាងប្រាសាទរាប់​រយរាប់​ពាន់​របស់​បុព្វបុរសយើងគឺសុទ្ធតែពឹងផ្អែកលើធីមវើកទាំងអស់​ ព្រោះគ្មានកិច្ចការធំ
ដុំណាអាចសម្រេចបានដោយពុំមានធីមវើកនោះទេ។  លុះសម័យក្រោយៗមកដែលយើងចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់​
នោះ  ការគ្មានភាពរឹងមាំអំពីធីមវើក គឺជាកត្តាមួយនៅក្នុងនោះដែរ។  ធីមវើក គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់​សម្រាប់​អនុវត្តកិច្ច
ការទាំងតូចឬធំ  ក្នុងគ្រួសារ  ក្រុមហ៊ុន  សង្គម  ឬកិច្ចការប្រទេសជាតិ។

            សៀវភៅ "បទបញ្ញត្តិដែក​ ១៧ ប្រការដើម្បីសាងធីមវើកដ៏ល្អ"  ស្នាដៃរបស់លោក ចន ស៊ី ម៉ក្សវេល ដែល
យើងខ្ញុំប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរជូនជនរួមជាតិបានអាននៅក្នុងដៃនេះ បានបកស្រាយពីគោលការណ៍សំខាន់​ៗ និង
មានតម្លៃខ្ពស់​អនេកសម្រាប់​ជីវិតផ្ទាល់​ខ្លួននិងសហគមន៍ ដែលខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយអ្វីច្រើនទេ ទុកឲ្យប្រិយមិត្តអ្នក
អានជួយវាយតម្លៃផងចុះ។

Customer Reviews (0)

5 Stars
0%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
0.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

No feedbacks
close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image