ច្បាប់អមតៈ 21 មាត្រាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ
(0.0)
0 Reviews 0 Orders

US $7.25 / Book
0
New

Quantity
5 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

ជាងមួយទសវត្សមកហើយដែលសៀវភៅ ច្បាប់អមតៈ 21 មាត្រាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ ស្ថិតនៅតែជាស្នាដៃដ៏ឆ្នើមរបស់បណ្ឌិត
ចន ស៊ី ម៉ាក្សវេល​ ជាសាស្រ្តចារ្យប្រកបដោយបទពិសោធលើវិស័យភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយអត្រា
លក់ដល់ទៅ​ 1 លានក្បាល ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាសៀវភៅលក់ដាច់ក្នុងទស្សនាវដ្តីល្បីល្បាញដូចជា New York Times Business, 
Wallstreet Journal​ និង​ Business Week រយៈពេលជាប់ៗគ្នារហូតដល់ 23 ខែ។ នេះគឺពិតជាសក្ខីកម្មមួយដ៏ប្រត្សក្សក្នុងការបញ្ជាក់ពី
តម្លៃនៃសៀវភៅមូយច្បាប់នេះ។

          យើងខ្ញុំមានក្តីសោមន្សក្នុងការយកសៀវភៅ ច្បាប់អមតៈ 21 មាត្រាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ សៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោក 
បណ្ឌិត ចន ស៊ី ម៉ាក្សវេល​ ដែលត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន អត្ថបទនីមួយៗនៅតែធ្វើការអធិប្បាយបែបសាមញ្ញ 
ស្រួលអាន ហើយច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែនៅរក្សានូវភាពស៊ីជម្រៅទៅដល់ខ្លឹមសារខាងក្នុងដដែល រួមទាំងមានបន្ថែមរបៀបនៃការហ្វឹកហាត់
នៅផ្នែកបញ្ចប់របស់ជំពូកនីមួយៗ ដើម្បីឲ្យអ្នកយកទៅអនុវត្ត ព្រមទាំងគំរូនៃការវាយតម្លៃលើច្បាប់ទាំង 21​ មាត្រានៃអ្នកដឹកនាំអមតៈ
នៅផ្នែកចុងក្រោយនៃសៀវភៅផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកយកទៅកែលម្អខ្លួនឯងនិងក្រុមការងារ។ មិនថាអ្នកមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមកពី
ធម្មជាតិឬមកពីការរៀនក៏ដោយ ក៏ភាពរីកចម្រើនជាបន្តគឺនៅតែជាអ្វីដែលមានភាពប្រឡងប្រណាំងជានិច្ច។ ហេតុនេះទើបសៀវភៅ
មួយច្បាប់នេះស័ក្តសមសម្រាប់លោកអ្នកដឹកនាំដើម្បីភាពមានប្រសិទ្ធផលនៅគ្រប់ផ្នែកក្នុងជីវិត ហើយថែមទាំងមានផលល្អចំពោះ
មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន ក្រុមការងារ និង​អង្គភាពផងដែរ។

          ដូចប្រយោគមួយឃ្លារបស់បណ្ឌិត​​ ម៉ាក្សវេលថា "គ្រប់យ៉ាងជោគជ័យឬបរាជ័យ គឺអាស្រ័យលើភាវអ្នកដឹកនាំ" ឬន័យម៉្យាងទៀត
ថា គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតអ្នកនឹងជោគជ័យឬបរាជ័យ គឺអាស្រ័យលើកម្រិតភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណឹង
ល្អនោះគឺ អ្នក​​​​ អា​ចបង្កើនកម្រិតភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានដោយការរៀនសូត្រពីច្បាប់នៃការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ ពីស្នាដៃដ៏ឆ្នើមរបស់
លោកបណ្ឌិត ចន ស៊ី ម៉ាក្សវេល នៅក្នុងសៀវភៅច្បាប់នេះ។

Customer Reviews (0)

5 Stars
0%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
0.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

No feedbacks
close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image