មាគ៌ាមហាសេដ្ឋី
(0.0)
0 评价 0 订单

US $4.75 / 书
0
New

数量
5 可用的
交货选项
500, 百色河分区,桑园区, 金边市 0125757780
改变
运入 金边市 通过 Emall Express
$ 1.50
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

ការកសាងមុខជំនួញណាមួយឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ រហូតបានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីនោះ សម្រាប់​បុគ្គលខ្លះ​​អាច​នឹង​កើតមកក្នុងគំនរមាសគំនរប្រាក់ស្រាប់រួចទៅហើយ ប៉ុន្តែ​មាន​បុគ្គល​ជា​ច្រើន​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​មក​ដោយ​ពុំ
​មាន​អ្វី​សោះ​ផង​ដែរ។ ជោគជ័យ ពុំ​មែន​កើត​ឡើង​ដោយ​គ្រាន់​តែ​មាន​ជោគ​វាសនា ការ​ព្យាយាម ភាព​ឆ្លាត​​វៃ ឬ​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះ​ទេ... គឺ​នៅ​មាន​អ្វីៗ​លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត។


សៀវភៅ មាគ៌ាមហាសេដ្ឋី បានប្រមូលទិន្នន័យ វិភាគពិចារណាអំពីមាគ៌ា ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ជោគ​ជ័យ​របស់​មហា​សេដ្ឋី​ដ៏​ល្បីល្បាញ​លើ​លោក​ មាន​ដូច​ជា ហ៊ែនរី ហ្វដ - ហ្សង់ ប៉ូល ហ្កេទី - រេយ៍ ក្រក - អារីស្តូត អូណាស៊ីស - សូអ៊ិឈីរ៉ូ ហុងដា - ចន ឌី រ៉ុកគីហ្វេល័រ - វ៉លត៍ ឌីស៊្នីយ៍ - ខនរ៉ាដ ហ៊ិលតុន - ស្ទីវិន សីលបឺក និង ថូម៉ាស់ វ៉ាត់សាន់ ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ការ​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​ដល់​កម្រិត​កំពូល​​របស់​ពួក​គេ​ទាំង​នោះ​ គឺ​មក​ពី​គោល​ការណ៍​ពិ​សេស​របស់​ខ្លួន​​ដែល​គេ​យក​មក​ប្រតិ​បត្តិ​​ក្នុង​អាជីព​របស់​គេ។

顾客评价 (0)

5 星
0%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
0.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

没有反馈
close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image