សិល្បៈចងមិត្តបន្ទន់ចិត្តអ្នកដ៏ទៃ
(0.0)
0 评价 0 订单

US $8.00 / 书
0
New

数量
5 可用的
交货选项
500, 百色河分区,桑园区, 金边市 0125757780
改变
运入 金边市 通过 Emall Express
$ 1.50
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

 ដេល កានេហ្ស៊ី ជាអ្នកនិពន្ធដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញចាប់ពីពាក់កណ្តាលសតវត្សទី 20 ហើយស្នាដៃរបស់គាត់នៅតែមានការទទួល
ស្គាល់ពីសំណាក់អ្នកអាននៅទូទាំងពិភពលោករហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន។ ពេលនេះស្នាដៃមួយរបស់គាត់គឺសៀវភៅ សិល្បៈចងមិត្ត បន្ទន់ចិត្តអ្នក
ដទៃដែលជាស្នាដៃអមតៈរបស់គាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនេះហើយ សង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងក្នុងការយក
ទៅអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះគាត់សរសេរសៀវភៅនេះដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកប្រតិបត្តិដែលត្រូវហ្វឹកហាត់អនុវត្តដោយខ្លួនឯង។
គាត់បានជួយឲ្យបុគ្គលល្បីល្បាញសម្រេចជោគជ័យទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងជីវិតការងារជាច្រើនរួចមកហើយនៅទូទាំងពិភលោក។

            ដេល កានេហ្ស៊ី ជាអ្នកពូកែសង្កេតមនុស្សដ៏អស្ចារ្យ និង​ចេះស្វែងយល់អំពីធម្មជាតិមនុស្សបានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ដោយសិល្បៈនៃការ
សរសេរយ៉ាងត្រង់ៗចំៗងាយស្វែងយល់ក្នុងការយកទៅអនុវត្ត​ធ្វើឲ្យសៀវភៅនេះទទួលបានការកត់ត្រាថាជា All- Time Best Seller ដែលលក់
ដាច់បំផុតនៅគ្រប់យុគគ្រប់សម័យ ចាប់តាំងពីពេលបោះពុម្ពលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1937 ដែលសម្រេចជោគជ័យតែមួយប៉ប្រិចភ្នែក។

            រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ឆ្លងកាត់តាមរយៈពេលវេលា ទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូរវិធីរស់នៅ ឬការប្រកបអាជីពផ្សេងៗមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើន
កម្រិតណា ហើយក៏នៅតែមានការផ្លាស់ប្តូរបន្តទៅមុខយ៉ាងណា ក៏គោលប្រតិបត្តិសំខាន់ៗ វិធីប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកដទៃដែល ដេល កានេហ្ស៊ី សរសេរ​
នៅក្នុងសៀវភៅនេះក៏នៅតែគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្តូរ ហើយនៅតែអាចប្រើការបានល្អ រហូតមានការទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាជាសៀវភៅអភិវឌ្ឍ
មនុស្សទាក់ទងនឹង​ People skills ដំបូង​ និងនៅតែជាសៀវភៅល្អបំផុតដែលជួយនាំអស់លោកអ្នកឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យ។ សង្ឃឹមថាលោកអ្នកក៏ជា
សមាជិកម្នាក់ក្នុងបណ្តាអ្នកសម្រេចជោគជ័យទាំងនោះ។

顾客评价 (0)

5 星
0%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
0.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

没有反馈
close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image