រៀនឲ្យចេះប្រើចំណេះឲ្យមានប្រយោជន៍
(5.0)
1 Reviews 2 Orders

US $4.00 / Book
0
New

Quantity
4 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

ថ្វីត្បិតតែក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗកើតមក ជួបប្រទះនឹងការរៀនដូចៗគ្នា តែវិធីទទួលយកការរៀន របស់មនុស្សម្នាក់ៗ​មានលក្ខណះផ្សេងៗគ្នា ដែលជាហេតុធ្វើឲការរៀន ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ក៏ទទួលផលខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរ។

សៀវភៅ «រៀនឲ្យចេះ  ប្រើចំណេះឲ្យមានប្រយោជន៍» បានប្រមូលផ្តុំឡើងនូវគន្លឹះ បទពិសោធន៍ ឧទាហរណ៍ ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយចំនួន យកមកបង្ហាញជូនដល់ អស់លោកអ្នកអាន ព្រមទាំងប្អូនៗ សិស្ស និស្សិត ក្នុងការស្វែងយល់ទៅលើផលប្រយោជន៍នៃការរៀន ផលអាក្រក់នៃការមិនរៀន ព្រមទាំងវិធានការណ៍ មួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការរៀនផងដែរ។

ប្រសិទ្ឋ​ភាព​នៃ​ការ​រៀន​ ប្រសិទ្ឋ​ភាព​នៃ​ការ​ប្រើ​ខួរ​ក្បាល​ សម្រាប់​អ្នក​ស្វះ​ស្វែង​រៀន​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​សាលា​រៀន​។​

Customer Reviews (1)

5 Stars
100%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
5.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image