របៀបទិញ

ការជ្រើសរើសផលិតផល និងការទូទាត់
        1. វាយបញ្ចូលឈ្មោះផលិតផល ឬហាងដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកទៅក្នុងរបារស្វែងរក ។ អ្នកអាចស្វែងរកផលិតផលតាមឈ្មោះ ឬលក្ខណៈពិសេស ដូចជាម៉ាក សិល្បករ លេខផ្នែកជាដើម ។
 
 
       2. ដើម្បីបន្ថែមផលិតផលទៅក្នុងកន្រ្តកទិញទំនិញរបស់អ្នក សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖
             2.1. បើកទំព័រផលិតផល ។
             2.2. ជ្រើសរើសគុណលក្ខណៈផលិតផលដូចជា ទំហំ ពណ៌ ប្រវែង ការផ្ទុក ។ល ។
             2.3. បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកអាចចូលទៅកាន់កន្រ្តកទិញទំនិញ ដើម្បីពិនិត្យមើលផលិតផលទាំងនេះបានគ្រប់ពេល ។
 
 
​​​      3. ចុចរូបតំណាងកន្រ្ដករបស់អ្នក បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវគូសផលិតផលរបស់អ្នក ហើយចុច ទិញឥឡូវនេះ ដើម្បីបន្ត​ ។
 
 
     4. ពិនិត្យអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក បន្ទាប់មកជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នក ហើយចុច Check Out ដើម្បីបន្ត ។
 
 
      5. បញ្ជាទិញពិនិត្យឡើងវិញ !
 
 
       6. បំពេញព័ត៌មានកាត ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ ។
 
 
    7. បន្ទាប់ពីការទូទាត់បានបញ្ចប់ អ្នកនឹងឃើញការបង់ប្រាក់ដែលលេចឡើងដែលបានបញ្ចប់ ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនៅក្នុងការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំ ។
 
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image