ការសងត្រឡប់

តើខ្ញុំត្រូវប្រគល់ទំនិញដែលបានបញ្ជាទិញយ៉ាងដូចម្តេច ?
 
  យើងសង្ឃឹមថាអ្នកពេញចិត្តនឹងទំនិញរបស់អ្នកដែលបានទិញនៅលើវេទិការបស់យើង ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់ឲ្យទំនិញរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញ សូមដាក់ពាក្យសុំត្រឡប់មកវិញតាមរយៈ ៖ គណនីរបស់ខ្ញុំ - បញ្ជីទិញរបស់ខ្ញុំ - ការសងប្រាក់ឬវិវាទ បន្ទាប់មកប្រាប់យើងនូវលេខបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនិងហេតុផលសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញ ។ អ្នកអាចប្រគល់ទំនិញដែលមិនចង់បានក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃដែលបានផ្តល់ហើយត្រូវប្រាកដថាវាមានស្ថានភាពល្អហើយមិនប៉ះពាល់លើការលក់លើកទីពីរ ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់របស់យើងផ្ញើទំនិញមិនត្រឹមត្រូវមកអ្នក​ អ្នកត្រូវប្រាប់យើងពីកំហុសពិតប្រាកដហើយយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរទំនិញសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើទំនិញលែងមានយើងនឹងសងប្រាក់វិញទៅគណនីរបស់អ្នក ។ នៅពេលអ្នកប្រគល់ទំនិញវិញសូមចាំថាត្រូវស្នើសុំភ្នាក់ងារបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់សម្រាប់វិក្កយបត្រដែលអ្នកគួរតែរក្សាទុកជាភស្តុតាងនៃការបញ្ជូនរហូតដល់អ្នកបានទទួលការជំនួសឬសំណងរបស់អ្នក ។
 
តើខ្ញុំគួរវេចខ្ចប់ទំនិញសម្រាប់ការវិលត្រឡប់យ៉ាងដូចម្តេច​​ ?
 
​​   ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរការត្រឡប់មកវិញ សូមធានាថាការវេចខ្ចប់មិនត្រូវបានបើកនិងមិនខូច​ ។ សម្រាប់ហេតុផលត្រឡប់មកវិញសូមប្រគល់របស់របរទុកក្នុងកញ្ចប់ដើមតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ លើសពីនេះទៀតសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញទាំងអស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលអ្វីដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយទំនិញរបស់អ្នក ៖
       - កាតធានា
       - ស្លាកផលិតផល
       - សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ
       - កាដូថែមជូន
       - គ្រឿងផ្សេងៗទៀត
  ទំនិញគួរតែរុំវានៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្រៅផ្សេងទៀត ការវេចខ្ចប់ដូចជាផ្លាស្ទិចដើម្បីចៀសវាងការប្រឡាក់ដីក្នុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន ។
 
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image