ឈុត Stereo
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $5197.00 / គ្រឿង
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
ដឹកឥតគិតថ្លៃ
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ
ឈុត Stereo 
សម្រាប់ស្តាប់ចម្រៀង និង មើលកុន
រួមមានៈ​ 
  • JBL Studio​ 630 (1គូ)
  • JBL Studio​ 660P (Sub)
  • អំភ្លី DENON PMA2500NE ​(1)
    + ចំពោះ Accessories និងខ្សែ ទាំងអស់គិតលុយក្រៅផ្សេង
    + ចំពោះសេវាតម្លើងគិតលុយទៅតាមទីតាំងជាក់ស្តែង។
    សូម អរគុណ!!!

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image