ឈុត Surround Sound 5.1
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $7810.00 / គ្រឿង
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
ដឹកឥតគិតថ្លៃ
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ
ឈុត Surround Sound 5.1 
  • ឈុតពិសេស សម្រាប់ទស្សនាភាពយន្ត
  • មួយឈុតរួមមាន :
    Revel Concerta 2 F36 (1គូ)
  • Revel Concerta 2 C25 (មួយ)
  • Revel Concerta 2 M16 (1គូ)
  • Revel Sub Concerta 2 B10
  • Denon AVR-X2500H
  • PIONEER  UDP - LX500
+ ចំពោះ Accessories និងខ្សែ ទាំងអស់គិតលុយក្រៅផ្សេង
+ ចំពោះសេវាតម្លើងគិតលុយទៅតាមទីតាំងជាក់ស្តែង។
សូម អរគុណ!!!

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image