ប្រវតិ្តអាញស្តាយ
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $3.50 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

អាញស្តាញ មើលឃើញបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងធម្មជាតិ ដែលមនុស្សទូទៅ អាច​មើល​ឃើញ​ត្រឹម​តែ​សើៗ
​ប៉ុណ្ណោះ។ ទស្សនៈរបស់ អាញស្តាញ មានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅស្របតាមបែបបទធម្មជាតិ សាសនា ដំ​ណើរ​ជីវិត
និង​ទម្រង់​ការ​ងារ​សម័យ​ថ្មី ដែល​មាន​សារៈ​សំខាន់​គួរ​ឲ្យ​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​ជា​ខ្លាំង។  

ខ្លឹមសារក្នុងសៀវភៅនេះ បានដកស្រង់ជា​គោល​សំខាន់ៗ និង​រៀប​ទៅ​តាម​ប្រភេទដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សិក្សា
​គុណ​ប្រយោជន៍​និង​គំ​និត​ប្រាជ្ញា​ដ៏​មុត​ស្រួច​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ឱ​ជា​រស​សម្រាប់​​លោក​អ្នក។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹម
ថា លោកអ្នកប្រាកដជាបានជ្រួតជ្រាបនូវចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែម​ទៅ​លើ​​ចំណេះ​ដឹង​ដែល​លោក​អ្នក​មាន​ស្រាប់
ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​រក​ភាព​​សា​មញ្ញ​ដ៏​បរិសុទ្ធ​ ផុត​ពី​ខុស​និង​ត្រូវ​ផុត​​ពី​ឈ្នះ​និងចាញ់។ អ្វី​ទាំង​នោះ គឺ​ការ​ចេះ​
ថ្លឹង​ថ្លែង​ពិចារ​ណា​ប្រកប​ដោយ​គតិ​បណ្ឌិតនោះ​ឯង។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image