រឿង និទានអ៊ីសុប
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $4.00 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

អ៊ីសុប គឺជាទាសករម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិច។ គាត់មានជីវិតរស់នៅរវាងឆ្នាំ (៦២០-៥៦០មុនគ.ស)។ អ៊ីសុប ត្រូវ​
បាន​គេ​លើក​តម្កើង​ជា​អច្ឆរិយ​បុគ្គល តាមរយៈការនិទានរឿងរបស់គាត់ ដែលទទួលបានការគាំទ្រទូទាំងសកល
លោក។ ព្រេងនិទាន អ៊ីសុប មានលក្ខណៈខុសពីប្រភេទរឿងនិទានផ្សេងៗ ដោយមានការពិពណ៌នាបែបងាយ
យល់ តាមរយៈតួអង្គមនុស្សនិងសត្វ ព្រមទាំងផ្តល់នូវការអប់រំ សតិបញ្ញាចិត្ត គំនិត មិនថាក្មេង ចាស់ សុទ្ធតែអាច
យកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅផងដែរ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅ ព្រេងនិទាន អ៊ីសុប ដែលលោកអ្នកមាននៅក្នុងដៃនេះ អាចយកទៅនិទានឲ្យក្មេងៗស្តាប់
ដើម្បីឲ្យពួកគេបានទទួលនូវគតិល្អៗ ភាពវៃឆ្លាត ឆាប់ស្គាប់ពីមនុស្ស មានគុណធម៌ ចរិយាធម៌ប្រពៃ និងក្លាយជា
ពលរដ្ឋដ៏ល្អក្នុងសង្គមនាពេលអនាគត។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image