បុរសមកពីឋាន​ព្រះអង្គារ នារីមកពីឋានព្រះសុក្រ
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $7.25 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 2.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ប្រសិនបើប្រិយមិត្តធ្លាប់បានអានសៀវភៅ "ដឹស៊ីក្រេត" រួចមកហើយ  លោកអ្នកពិតជាបានឮឈ្មោះបណ្ឌិត 
ចន ហ្ក្រេយ៍ មិនខាន។ សៀវភៅ "បុរសមកពីឋានព្រះអង្គារ  នារីមកពីឋានព្រះសុក្រ" ជាសៀវភៅមួយក្នុងបណ្តា
ស្នាដៃនិពន្ធរបស់គាត់ជាង 14ក្បាល និងដែលធ្លាប់ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ ១ លក់បានរហូតជាង 30លានក្បាល។

      សៀវភៅមួយក្បាលនេះជួយឲ្យលោកអ្នកបានស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងបុរសនិងនារីបានយ៉ាងល្អបំផុត។  
អ្នកនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់ភាគីម្ខាងទៀតហើយអាចរកឃើញនូវមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលអាចជួយឲ្យ
ជីវិតគូស្រកររបស់អ្នកពោរពេញដោយក្ដីសុខ... គឺជាសៀវភៅតែមួយគត់ដែលអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងឡាយ
ដែលអ្នកចង់ដឹង  តែនៅមិនទាន់មាននរណាអាចឆ្លើយបាននៅឡើយ។  វិធីការនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺជាមាគ៌ា
ដែលយើងគ្រប់រូបអាចធ្វើបាននិងបានទទួលការពិសោធរួចមកហើយថា​អាចយកទៅអនុវត្តបានផលប្រាកដមែន។

      ខ្លឹមសារក្នុងសៀវភៅនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីដើមហេតុនៃទំនាស់ថា តើវាកើតឡើងដូចម្ដេច? ហើយត្រូវ
ដោះស្រាយដូចម្ដេច? ហេតុអ្វីទើបពេលជួបនឹងបញ្ហា បុរសតែងសំងំនៅម្នាក់ឯង  រីឯនារីតែងរកមធ្យោបាយរៀប
រាប់ប្រាប់អ្នកដទៃ?  អ្នកនឹងឃើញថា ទោះបីជាបុរសនិងនារីនិយាយភាសាតែមួយ តែក្នុងចិត្តគេម្នាក់ៗបែរជាខុស
គ្នាទៅវិញ ដែលជាផ្លូវឲ្យអ្នកដឹងថា តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យភាគីម្ខាងទៀតយកចិត្តទុកដាក់មកលើរូបអ្នក។  
នៅគ្រប់ជំពូកនៃសៀវភៅនេះមានសេចក្ដីអធិប្បាយយ៉ាងលម្អិត ភ្ជាប់ទៅដោយឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់ងាយ
យល់ និងអនុវត្តប្រើក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងបាន។

      វិធីអានសៀវភៅនេះឲ្យអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បំផុត គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមអានពីអារម្ភថារបស់អ្នកនិពន្ធនិង
ជំពូកទី១ មុខ។  ក្រោយមកទើបអានចំណុចដែលនៅសល់ក្នុងសៀវភៅនេះឲ្យចប់។  ក្នុងកំលុងពេលអានក៏គួរ
តែនឹងប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ជួបឬបានឮមកហើយ ដែលកាន់តែធ្វើឲ្យសៀវភៅមួយក្បាលនេះគួរ
ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថែមទៀត។  ពេលអានចប់សូមប្រគល់សៀវភៅនេះឲ្យអ្នកណាដែលអ្នកគិតថា គេនឹងអាច
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសៀវភៅនេះឲ្យគេបានអានផង ព្រោះយ៉ាងហោចណាស់សៀវភៅនេះអាចនឹងជួយ
ឲ្យជីវិតគូស្រករដែលកំពុងមានបញ្ហា ព្រោះតែការមិនយល់ចិត្តគ្នា អាចត្រឡប់មកស្រឡាញ់គ្នាវិញម្ដងទៀតក៏
មានដែរ។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image