វិធីចៀសវាង 199 ស្ថានការណ៍ ធ្វើឲ្យខាតពេលវេលា
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $3.75 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវកំណត់ឲ្យមានពេលវេលាត្រឹមតែ ២៤ ម៉ោង ឬត្រឹមតែ ១៤៤០ នាទី ឬក៏ត្រឹមតែ ៨៦ ៤០០ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ

ក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកខ្លះប្រើពេលវេលារបស់ខ្លួនយ៉ាងឆ្លាតវៃធ្វើឲ្យទទួលជោគជ័យយ៉ាងច្រើន។ គោលបំណងសៀវភៅមួយនេះ

ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងស្ថានការណ៍ផ្សេងៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងទទួលជ័យជម្នះលើឧបសគ្គ

ទាំងពួង ហើយថែមទាំងជួយអ្នកចៀសវាងស្ថានការណ៍មួយនេះ ដែលអាចកើតឡើងបានក្នុងថ្ងៃអនាគត។

      ស្ថានការណ៍ដែលបានពោលខាងលើក្នុងសៀវភៅនេះ ជាស្ថានការណ៍ទូទៅដែលជាផ្នែកមួយក្នុងជីវិតការងាររបស់អ្នក។

មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថា រៀងរាល់ថ្ងៃនេះ យើងចំណាយពេលជាង ៣០-៤០% ជាមួយស្ថានការណ៍ពន្យាពេលរបស់យើង

និងទំនាក់ទំនងដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់។ សៀវភៅមួយក្បលនេះនឹងជួយអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន

មិនថាការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ឬនៅផ្ទះ ថែមទាំងមានស្ថានការណ៍ផ្សេងៗដែលអ្នកតែងភ្លេច និងខាតបង់ពេលវាលាជាមួយនឹង

ស្ថានការណ៍ទាំងនោះដោយមិនបានតាំងចិត្ត។

      សៀវភៅមួយក្បាលនេះ មិនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកដឹងពីស្ថានការណ៍ផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងមានការណែនាំឲ្យអ្នក

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងថែមទៀតផង។ ស្ថានការណ៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះទេ

តែក៏ថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ទាំងពលកម្មការងារយ៉ាងជាក់ស្តែងផងដែរ។ អ្នកគួរចាំទុកថា "ភាពឆ្លាតវៃមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីជោគជ័យទេ អ្នកត្រូវមានថាមពលបន្ថែមទៀត នោះគឺអ្នកជំរុញ"

      អ្នកនឹងបានរៀនសូត្រពីវិធីភាគប្រើពេលវេលារបស់អ្នក ដោយធ្វើការពិសោធ ការប្រើពេលវាលារបស់អ្នក ថាតើក្នុងមួយ

ថ្ងៃៗអ្នកចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអ្វីច្រើនបំផុត និងរឿងទាំងនោះមានប្រយោជន៍តិចឬច្រើនកម្រិតណាចំពោះអ្នក។

អ្នកនឹងដឹងគ្រប់ពេលថាអ្នកប្រើពេល​វេលាមានប្រសិទ្ធភាពឬទេ និងប្រើយ៉ាងដូចម្តេច។

      ចាប់ផ្តើមសិក្សាស្ថានការណ៍ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកខាតពេលវេលាតែម្តងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលា។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image