ហ៊ានសុំមានសិទ្ធិ
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $7.25 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

  ប្រសិនបើមានមនុស្សសួរថា​ “ បើឯងមានចង្កៀងទិព្វដែលអាចសុំអ្វីក៏បាន តាមក្តីប្រាថ្នា តើឯងនឹងសុំអ្វី?” ខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើននឹងឆ្លើយថា “ សុំឲ្យខ្ញុំបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្មានកំណត់”។

    ដូច្នេះបើអ្នកអាចសុំអ្វីៗបានដោយគ្មានកំណត់ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអង្គុយចុះ ហើយកត់ត្រាមុខចំនួនរបស់ដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យបានគ្រប់ ១០១ ប្រការក្នុងពេលនេះរួចយើងមកពិនិត្យមើលថាតើអ្នកអាចគិតឃើញបំណងប្រាថ្នាទាំង ១០១ ប្រការនោះបានភ្លាមៗដែរឬទេ? ស្តាប់មើលទៅហាក់ដូចជាងាយ តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសាកល្បងធ្វើមើលថា តើវានឹងទៅជាយ៉ាងណា។

    ពេលនោះអ្នកនឹងរកឃើញថា ទោះបីជាខ្លួន​ឯងមានពរដ៏វិសេស “អាចសុំអ្វីៗបានដោយគ្មានកំណត់” ក៏ដោយ វានឹងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយដ៏រាបណាអ្នកមិនដឹងថា តើខ្លួនឯងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដក្នុងជីវិតទេនោះ។

    នេះហើយគឺចម្លើយដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរស្វែងរក។ វិធីសម្រាប់ស្វែងរកនេះមាននៅក្នុងដៃអ្នកនេះហើយ។ ជែក ខេនហ្វៀលដ៏ និងម៉ាក វិកទ័រ ហិនសេន បានប្រមែប្រមូលរឿងរ៉ាវល្អៗ មានសារប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរស់នៅដែលប្រកបដោយគោលដៅជាក់លាក់ សុំយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះខ្លួនឯងនិងមិត្តភក្តិរូមលោក។ ពួកគេគ្រប់គ្នាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ រង់ចាំជួយអ្នក។ សុំឲ្យអ្នកគ្រាន់តែហ៊ានហើបមាត់ប៉ុណ្ណោះ។

    ប្រការសំខាន់ នៅពេលអ្នកសុំ សូមឲ្យសុំដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធ​ សុំដើម្បីមិត្តរូមលោកនឹងខ្លួនឯង ដើម្បីពិភពលោកដែលគួឲ្យចង់រស់នៅសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា។

    សុំឲ្យអ្នកទទួលដឹងថា មនុស្សគ្រប់រូបមានចង្កៀងទិព្វដូចអាឡាដាំង រួមទាំងយក្ស ជីនី ជាយក្សចិត្តល្អដែលនៅក្បែរយើងជានិច្ច។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image