ការដឹកជញ្ជូន

១. តើខ្ញុំអាចតាមដានការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច ?
 
     ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូននៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក អ្នកអាចរកឃើញព័ត៌មានតាមដានរបស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ទំព័របញ្ជាទិញ ៖ ​​ គណនីរបស់ខ្ញុំ - បញ្ជីទិញរបស់ខ្ញុំ ។
     ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពីស្ថានភាពនៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកអ្នកអាចទាក់ទងក្រុមសេវាអតិថិជនរបស់យើងដោយការដាក់លេខកូដបញ្ជាទិញដែលអ្នកបានទិញទៅកាន់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង (+៨៥៥) ១២ ៥៧ ៥៧ ៧៨ / (+៨៥៥) ៦៩ ៥៧ ៥៧ ៧៨ / (+៨៥៥) ៨៨ ៥៧ ៥៧ ៧៨៨ ។
 
២. តើថ្លៃដឹកជញ្ជូនប៉ុន្មាន ?
 
   យើងខិតខំរក្សាថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូនទាប ។ តម្លៃដឹកជញ្ជូនទាក់ទងនឹងមុខទំនិញនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញនៅឯកន្លែងគិតប្រាក់ចុងក្រោយ ។ ថ្លៃដើមប្រែប្រួលអាស្រ័យលើទំហំទំងន់និងទិសដៅនៃទំនិញរបស់អ្នក​ ។
 
៣. តើការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំដឹកជញ្ជូនមកពីណា​ ?
 
​​​     អ្នកលក់គឺជាការលក់ដោយផ្ទាល់តាមអ៊ិនធឺរណេត ។ ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកអាចដឹកជញ្ជូនពីទីតាំងផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើទំនិញដែលអ្នកបានទិញ ។ ផលិតផលទីផ្សារតាមអ៊ិនធឺរណេតជាធម្មតាដឹកជញ្ជូនពីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ។
 
៤. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើទំនិញរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវ ?
 
       អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនបានភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាវាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងនឹងដោះស្រាយទំនិញរបស់អ្នកហើយបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នក ។ យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យទាក់ទងក្រុមរបស់យើងដោយបញ្ជូនលេខតាមដានដើម្បីមើលថាតើពួកគេអាចធ្វើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទៅអាសយដ្ឋានផ្សេងទៀតបានទេ ។
 
៥. តើខ្ញុំនឹងទទួលបានទំនិញរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា ?
 
       ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអាស្រ័យលើប្រភពដើមទំនិញរបស់អ្នក​​ ។
           ៥.១.ទំនិញជាធម្មតាចំណាយពេល ១​ - ២ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដើម្បីបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក ។
           ៥.២. សម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញ តម្លៃ ១,៥០ ដុល្លារ / កញ្ចប់
                     សម្រាប់តាមខេត្ត តម្លៃ ២,៥០ ដុល្លារ / កញ្ចប់
 
៦. ហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានតាមដានបង្ហាញថាទំនិញត្រូវបានគេប្រគល់ឱ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទទួលអ្វីទាំងអស់ ?
 
​​​       កញ្ចប់របស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកហើយចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ។ យើងស្នើឱ្យអ្នកពិនិត្យជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកជាមុនប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកវាបានសូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានដឹកជញ្ជូនដែលបានផ្តល់ជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានបញ្ហាអំពីវាសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនអ៊ីម៉លខេមបូឌាតាមរយៈលេខ (+៨៥៥) ១២ ៥៧ ៥៧ ៧៨ / (+៨៥៥) ៦៩ ៥៧ ៥៧ ៧៨ / (+៨៥៥) ៨៨ ៥៧ ៥៧ ៧៨៨ ។
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image