ចិត្តសាស្រ្តសាង​ស្នេហ៍
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $4.75 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

«ក្តីស្នេហា» ពោរពេញទៅដោយថាមពលដ៏ខ្លាំងមហិមា គ្មានព្រំដែន និងជ្រាលជ្រៅ​មិន​អាច​វាស់បាន និមិ្មត​ក្តី​សុខ
​ផ្អែមល្ហែមលើសពីទឹកឃ្មុំ...ប៉ុន្តែវាក៏អាចប្រែជាទុក្ខ ដ៏ធំធេងតែក្នុងមួយប៉ប្រិចភ្នែកផងដែរ! ផលល្អ ឬអាក្រក់ សុខឬទុក្ខ
អាស្រ័យលើរូប​ «អ្នក» និង «មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់» គឺជាប្រការសំខាន់បំផុត។

ការរៀនសូត្រពី «អារម្មណ៍ស្នេហ៍» និងស្វែងយល់ពី «ស្នេហា» គឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុត ដើម្បីឲ្យយើងយល់ទៅដល់
«ធម្មជាតិនៃស្នេហា» បានយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។

សៀវភៅ «ចិត្តសាស្រ្តសាងស្នេហ៍» បានអធិប្បាយរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលគូស្នេហ៍ គួររៀបចំ បែបបទ «ស្នេហា» របស់
ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏សមរម្យ ដើម្បីឲ្យស្នេហាអាចប្រព្រឹត្តទៅ​តាមគន្លង​ដែល​ស្របទៅតាមសភាពពិត
នៃជីវិត និងសភាពពិតរបស់អ្នកដែលជា «គូសេ្នហ៍» នឹងគ្នា។

សាង​ថាមពល​សេ្នហា​ឲ​ស្រស់​បំព្រង​ និង​រស់​រវើក​សម​ស្រប​ទៅ​តាម​សម័យ​កាល​និង​សភាព​​បត់​បែន​...​សេចក្តី​ស្នេហា​
ជា​ដំណើរ​ការ​ដែល​មាន​ចលនា​និង​ប្រែប្រួល​ជា​ប្រចាំ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​មជ្ឈដ្ឋាន​ជុំវិញ​ និងការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​គូស្នេហ៍​
តើ​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​នឹង​ប្រើ​ជីវិត​រួមគ្នា​ឲ​ប្រសើរ​បំផុត​បាន​យ៉ាង​ដូចម្តេច​?... ​

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image