វិធីសាស្ត្រទាក់ទាញចិត្តមនុស្ស
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $4.50
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

កូនសៀវភៅដៃគូបែបសង្ខេបខ្លីៗ ប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារចំៗមួយក្បាលនេះ ជាឈុតកូនសៀវភៅដៃគូដែលក្រុម
ការងារ Mind Books យើងខ្ញុំបានរៀបរៀង និងបកប្រែ​ចេញពីក្រុមសៀវភៅដៃគូរបស់ Harvard Business School 
ដើម្បីទុកជាទីពឹងពំនាក់របស់​បុគ្គលិកការងារ សិស្ស​ និស្សិត ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ ដោយអាចយកដាក់តាម​ខ្លួន​
សម្រាប់​​ដាស់​តឿនសតិផ្ទៀងផ្ទាត់និងអាចនាំយកទៅប្រើនៅគ្រប់ស្ថានការណ៍ គ្រប់​ទីកន្លែង។

          ខ្លឹមសារនៅក្នុងកូនសៀវភៅមួយនេះ ពិតជាអាចនាំយកទៅប្រតិបត្តិចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយ
ងាយ និងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តហើយកូនសៀវភៅនេះ រួមមាននូវគំរូសម្រាប់ធ្វើពិសោធខ្លួនឯង គំរូពីជីវិត
ពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់ និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុង
ពេលធ្វើដំណើរ។

          ចំពោះបុគ្គលដែលទើបនឹងបោះជំហានចូលទៅក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រងនិងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនេះ ពួក
គេចាំ​បាច់ត្រូវតែមានកូនសៀវភៅដៃគូអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image