ហេតុអ្វីទើបអ្នកមានកាន់តែមាន-ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $10.00 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

សៀវភៅ «ហេតុអ្វីទើបអ្នកមានកាន់តែមាន» ជាសៀវភៅដែលអ្នកតាមដានឈុតសៀវភៅ ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន រង់ចាំអាននិងរៀនសូត្របន្ត ប្រៀបដូចជាសិស្សដែលរៀនចប់បឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា ហើយត្រូវចូលរៀនបន្តទៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាដូច្នោះដែរ។

រឿងរ៉ាវក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចគ្នា...

បន្ទាប់ពីទទួលបានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានក្នុងសៀវភៅ ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន ដែលចាប់ផ្តើមពីការបែងចែកឲ្យដាច់ថាអ្វីជា ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអ្វីជា បំណុល ឆ្ពោះទៅបង្កើតនិងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីបង្កើតចំណូលបែបប្រយោល (Passive Income) ដែលទីបំផុតវានឹងនាំយើងទៅកាន់ភាពឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

សៀវភៅ ហេតុអ្វីទើបអ្នកមានកាន់តែមាន-ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា (Why the Rich are Getting Richer) ប្រៀបដូចជាមេរៀនថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មេរៀនដំបូងៗរបស់ឪពុកអ្នកមាន នាំជីវិតឆ្ពោះទៅរកចំណុចដែលអស់កង្វល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានមួយកម្រិត ហើយចាប់ផ្តើមសប្បាយរីករាយក្នុងការនាំជីវិតឆ្ពោះទៅរកល្បឿនលឿន ឬ Fasttrack ទៅតាមលំនាំដែលខ្លួនត្រូវការ។

សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការស្វែងរកភាគបន្តសម្រាប់ជោគជ័យរបស់ខ្លួន យើងជឿថា សៀវភៅ ហេតុអ្វីទើបអ្នកមានកាន់តែមាន ជាសៀវភៅដ៏ស័ក្តិសមក្នុងការរកផ្លូវដើរបន្តទៅមុខបានយ៉ាងល្អ។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image