ព្រីភ្លើងចល័ត​​ រន្ធដោត4 ​3ជាន់ & 4ជាន់ មានរន្ធ USB ខ្សែ2ម៉ែត - AD-PCTZ04
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $11.00 - $14.00
0
New

ម៉ូដែល: សូមជ្រើសរើស ម៉ូដែល.
AD-PCTZ04 (3 Floors)
AD-PCTZ05 (4 Floors)
បរិមាណ
10 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image