ទិញផ្សងសំណាង ដុំសាក Apple 20W USB Power Adapter
(5.0)
6 ការវាយតំលៃ 11 កុម៉្មង់

US $19.00 / កញ្ចប់តូច
1
New Original

បរិមាណ
41 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
500, ផ្សារដើមថ្កូវ,ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ 015 682 682
ប្ដូរ
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ធានា
1 ឆ្នាំ
The Apple 20W USB‑C Power Adapter offers fast, efficient charging at home, in the office, or on the go. Pair it with iPhone 8 or later for fast charging — 50 percent battery in around 35 minutes. Or pair it with the iPad Pro and iPad Air for optimal charging performance. Compatible with any USB-C enabled device.
 
What’s in the Box
- Apple 20W USB-C Power Adapter
 
Tech Specs
- USB-C
 
Compatibility
iPhone Models
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone SE (3rd generation)
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
 
iPad Models
- iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
- iPad Pro 12.9-inch (4th generation)
- iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 11-inch (3rd generation)
- iPad Pro 11-inch (2nd generation)
- iPad Pro 11-inch (1st generation)
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Air (5th generation)
- iPad Air (4th generation)
- iPad Air (3rd generation)
- iPad (9th generation)
- iPad (8th generation)
- iPad (7th generation)
- iPad mini (6th generation)
- iPad mini (5th generation)
 
Apple Watch Models
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch SE
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 2
- Apple Watch Series 1
- Apple Watch 1st generation
 
AirPods Models
- AirPods Pro (2nd generation)
- AirPods Pro (1st generation)
- AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case
- AirPods (3rd generation) with Lightning Charging Case
- AirPods with Wireless Charging Case (2nd generation)
- AirPods (2nd generation)
- AirPods Max
- AirPods (1st generation)
- Wireless Charging Case for AirPods

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (6)

5 ផ្កាយ
100%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
5.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(1) មក()

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image