ទិញផ្សងសំណាង ខ្សែសាក Apple USB-C to Lightning Cable
(5.0)
7 ការវាយតំលៃ 43 កុម៉្មង់

US $8.00 / កញ្ចប់តូច
2
New Original

បរិមាណ
109 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.25
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ធានា
1 ឆ្នាំ
Connect your iPhone, iPad, or iPod with Lightning connector to your USB-C or Thunderbolt 3 (USB-C) enabled Mac for syncing and charging, or to your USB-C enabled iPad for charging.
 
You can also use this cable with your Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W or 96W USB‑C Power Adapter to charge your iOS device and even take advantage of the fast-charging feature on select iPhone and iPad models.
 
What’s in the Box
- Apple USB-C to Lightning Cable (1m)
 
Tech Specs
- Lightning
- USB-C
 
Compatibility
iPhone Models
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone SE (3rd generation)
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE (1st generation)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
 
iPad Models
- iPad Pro 12.9-inch (6th generation)
- iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
- iPad Pro 12.9-inch (4th generation)
- iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 11-inch (4th generation)
- iPad Pro 11-inch (3rd generation)
- iPad Pro 11-inch (2nd generation)
- iPad Pro 11-inch (1st generation)
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad Air (5th generation)
- iPad Air (4th generation)
- iPad Air (3rd generation)
- iPad Air 2
- iPad Air (1st generation)
- iPad (10th generation)
- iPad (9th generation)
- iPad (8th generation)
- iPad (7th generation)
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPad mini (6th generation)
- iPad mini (5th generation)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini (1st generation)
 
Mac Models
- MacBook Air (M2, 2022)
- MacBook Air (M1, 2020)
- MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020)
- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 - 2019)
- MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)
- MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)
- MacBook Pro (13-inch, 2020)
- MacBook Pro (13-inch, 2016 - 2019)
- MacBook Pro (14-inch, 2021)
- MacBook Pro (16-inch, 2021)
- MacBook Pro (16-inch, 2019)
- MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019)
- MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 – 2017)
- iMac (24-inch, M1, 2021)
- iMac (Retina 4K, 21.5‑inch, 2019)
- iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017)
- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020)
- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)
- iMac Pro (2017)
- Mac Studio (2022)
- Mac mini (M1, 2020)
- Mac mini (2018)
- Mac Pro (2019)
 
iPod Models
- iPod touch (7th generation)
- iPod touch (6th generation)
- iPod touch (5th generation)
- iPod nano (7th generation)
 
AirPods Models
- AirPods Pro (2nd generation)
- AirPods Pro (1st generation)
- AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case
- AirPods (3rd generation) with Lightning Charging Case
- AirPods with Wireless Charging Case (2nd generation)
- AirPods (2nd generation)
- AirPods Max
- AirPods (1st generation)
- Wireless Charging Case for AirPods

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (7)

5 ផ្កាយ
100%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
5.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(1) មក()

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image