ទិញផ្សងសំណាង ដុំសាក​ ខ្សែសាក Apple 5W USB Power Adapter and Lightning to USB Cable
(5.0)
12 ការវាយតំលៃ 43 កុម៉្មង់

US $8.00 / កញ្ចប់តូច
6
New Original

បរិមាណ
24 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.25
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ធានា
1 ឆ្នាំ
Apple 5W USB Power Adapter
 
Featuring an ultracompact design, this power adapter offers fast, efficient charging at home, in the office, or on the go. It works with any Apple Watch, iPhone, or iPod model.
 
Important note:
This USB Power Adapter has fixed prongs designed for use in the United States, Canada, Japan, Taiwan, and parts of Latin America.
 
What’s in the Box
- Apple 5W USB Power Adapter
 
Compatibility
iPhone Models
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone SE (3rd generation)
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE (1st generation)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
 
iPad Models
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
 
Apple Watch Models
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 2
- Apple Watch Series 1
- Apple Watch 1st generation
 
iPod Models
- iPod touch (7th generation)
- iPod touch (6th generation)
- iPod touch (5th generation)
- iPod nano (7th generation)
- iPod shuffle (4th generation)
 
---------------------------------------------
 
Apple Lightning to USB Cable
 
This USB 2.0 cable connects your iPhone, iPad, or iPod with Lightning connector to your computer’s USB port for syncing and charging. Or you can connect to the Apple USB Power Adapter for convenient charging from a wall outlet.
 
Highlights
- Reversible design
 
Tech Specs
- Lightning
- USB
 
What’s in the Box
- Apple Lightning to USB Cable
 
Compatibility
iPhone Models
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone SE (3rd generation)
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE (1st generation)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
 
iPad Models
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad Air (3rd generation)
- iPad Air 2
- iPad Air (1st generation)
- iPad (9th generation)
- iPad (8th generation)
- iPad (7th generation)
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPad mini (5th generation)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini (1st generation)
 
Mac Models
- MacBook Air (13-inch, Early 2015 - 2017)
- MacBook Air (11-inch, Early 2015)
- MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 - 2015)
- MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 - 2015)
- iMac (Retina 4K, 21.5‑inch, 2019)
- iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017)
- iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015)
- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020)
- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)
- iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 - 2015)
- iMac Pro (2017)
- Mac Studio (2022)
- Mac mini (M1, 2020)
- Mac mini (2018)
- Mac mini (Late 2014)
- Mac Pro (2019)
- Mac Pro (Late 2013)
 
iPod Models
- iPod touch (7th generation)
- iPod touch (6th generation)
- iPod touch (5th generation)
- iPod nano (7th generation)
 
AirPods Models
- AirPods Pro (2nd generation)
- AirPods Pro (1st generation)
- AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case
- AirPods (3rd generation) with Lightning Charging Case
- AirPods with Wireless Charging Case (2nd generation)
- AirPods (2nd generation)
- AirPods Max
- AirPods (1st generation)
- Wireless Charging Case for AirPods

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (12)

5 ផ្កាយ
100%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
5.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(3) មក()

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image