ទិញផ្សងសំណាង កាស​ Apple Earpods with Lightning Connector
(4.2)
5 ការវាយតំលៃ 32 កុម៉្មង់

US $15.00 / កញ្ចប់តូច
3
New Original

បរិមាណ
4 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.25
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ធានា
1 ឆ្នាំ
Unlike traditional, circular earbuds, the design of the EarPods is defined by the geometry of the ear. Which makes them more comfortable for more people than any other earbud-style headphones.
 
The speakers inside the EarPods have been engineered to maximize sound output and minimize sound loss, which means you get high-quality audio.
 
The EarPods with Lightning Connector also include a built-in remote that lets you adjust the volume, control the playback of music and video, and answer or end calls with a pinch of the cord.
 
Highlights
- Designed by Apple
- Deeper, richer bass tones
- Greater protection from sweat and water
- Control music and video playback
- Answer and end calls
 
What’s in the Box
- Apple Earbuds with Lightning Connector
 
Tech Specs
General
- With Remote and Mic
 
System Requirements
- Works with all devices that have a Lightning connector and support iOS 10 or later, including iPod touch, iPad, and iPhone.
 
Compatibility
iPhone Models
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE (1st generation)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
 
iPad Models
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad Air (3rd generation)
- iPad Air 2
- iPad Air (1st generation)
- iPad (9th generation)
- iPad (8th generation)
- iPad (7th generation)
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPad mini (5th generation)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini (1st generation)
 
iPod Models
- iPod touch (7th generation)
- iPod touch (6th generation)

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (5)

5 ផ្កាយ
60%
4 ផ្កាយ
20%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
20%
1 ផ្កាយ
0%
4.2 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(4) មក()

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image